Maritime

SDA เข้าคารวะประธานบอร์ดการท่าเรือฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 คุณ วริศ เดชะรินทร์ และ คณะผู้บริหาร เอสดีเอ เข้าคารวะ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส นำเสนอความคืบหน้าของการก่อสร้างเรือขุดหัวสว่านลำใหม่ จาก Royal IHC ประเทศเนเธอร์แลนด์

SDA-pat-board.jpg

 

SDA pai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *