Uncategorized

ขอร่วมน้อมเกล้าถวายอาลัย ส่งเสด็จพระองค์กลับสู่สวรรคาลัย

Posted on

​ พระเสด็จดับขันธ์. แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด  ดับตะวัน ปางพระเสด็จดับขันธ์  นิราศแล้ว สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว. ยะเยียบน้ำตาหนาว หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี ปฐพีสะทกหาว โอ้ว่าประชาอุระระร้าว พระเสด็จ ณ แดนใด น้ำตาดอกไม้ร่วง พิลาปร่ำระงมไพร ปานใจ จะขาดใจ… จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน… โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์ ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร มหิธรธำรง พระทศธรรม พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว พญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำ ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำ ยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว…หนาวน้ำตา . ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ .