Uncategorized

ขอร่วมน้อมเกล้าถวายอาลัย ส่งเสด็จพระองค์กลับสู่สวรรคาลัย

พระเสด็จดับขันธ์.

แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด  ดับตะวัน

ปางพระเสด็จดับขันธ์  นิราศแล้ว

สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก

โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว. ยะเยียบน้ำตาหนาว
หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี

ปฐพีสะทกหาว

โอ้ว่าประชาอุระระร้าว

พระเสด็จ ณ แดนใด
น้ำตาดอกไม้ร่วง

พิลาปร่ำระงมไพร

ปานใจ จะขาดใจ…

จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน…
โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว

นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์

ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร

มหิธรธำรง พระทศธรรม
พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว

พญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำ

ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำ

ยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว…หนาวน้ำตา .
ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ .