SDA เปิดตัวระบบสื่อสารไร้สายแบบบรอดแบนด์สำหรับกิจการทางทะเลครั้งแรกในไทย ณ งานนาวีวิจัย 2016

  • by

นาย วริศ เดชะรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.ดี.เอ. กรุ๊ป และทีมงาน เปิดตัวระบบสื่อสารไร้สายแบบบรอดแบนด์สำหรับกิจการทางทะเลครั้งแรกในไทย ณ งานนาวีวิจัย 2016 และร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่องการควบคุมและสั่งการทางทะเล พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิจัยและพัฒนา ของ กองทัพเรือ ระบบสื่อสารไร้สายแบบใหม่นี้ เรียกว่า MBR หรือ Maritime Broadband Radio ใช้เทคโนโลยี Beam Forming และ Phase Array ซึ่งทำให้สามารถรับส่งสัญญาณความเร็ว 15-30 mbps ระหว่างเรือสู่เรือ ในระยะ 50 กม. หรือ ระหว่าง เรือสู่อากาศยาน ในระยะ 150-200 กม. ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆที่ทำงานบนระบบเครือข่าย IP Network ได้ทันที    ท่าน พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ต. บุญเรือง หอมขจร ให้เกียรติรับฟังบรรยายการทำงานของระบบ และการวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทและสวพ. รวมถึงการใช้งานกับโดรยและอากาศยานไร้คนขับ พล.ร.ท. ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธ ทหารเรือ ให้เกียรติ เข้ารับฟังการบรรยายการทำงาน ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเรือ พล.ร.ต. ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษ นสร. หรือ หน่วยซีล ให้เกียรติรับฟังการบรรยายและสาธิต การถ่ายถอดภาพแบบ Realtime จากกล้องติดหมวกรบ ทีมงานเอสดีเอ  ร่วมงานเสวนาช่วงเช้า