Uncategorized

SDA ร่วมแสดงผลงาน ใน งาน Defense & Security Thailand 2019 Booth Z33 18-21/11 Impact Hall 2

Posted on

SDA ร่วมแสดงผลงาน ใน งาน Defense & Security Thailand 2019 ระหว่างวันที่ 18-21/11 Impact Hall 2 ในงานนี้ ท่านสามารถ Download Catalog ได้ ดังนี้ รายละเอียด Partner ของ SDA สำหรับงาน DSA 2019Product present MilSistemika-PES-PESpro MilSistemika-MIL brochure B MilSistemika-MIL brochure A MilSistemika-IHTA MilSistemika-BES MBR and relevant applications-public seminar   STEE-AGILTRACK MERS (ENG) SRT-VTS-brochure-17.01.17_WEB ProductSheet_AIS_CM   

Uncategorized

SDA and Navy day 2018

Posted on

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 สวพ.ทร. ได้จัดงาน Navy Day 2018 ซึ่งรวบรวม การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับกิจการเรือโดยเฉพาะ ในงานเอสดีเอ ได้นำเทคโนโลยี 1. ระบบ VTS ติดตามเรือในน่านน้ำไทย 2. ระบบ สื่อสารทางทะเล MBR 3. ระบบ สื่อสารสำหรับกล้องติดหมวก

Uncategorized

Galaxy1 และ Inmarsat เยี่ยม SDA เรื่อง ระบบ EM ERS

Posted on

คณะ ผู้บริหาร จาก Galaxy One และ Inmarsat เข้าพบ คุณ วริศ เดชะรินทร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบ ERS EM (Electronic Reporting System and Electronic Monitoring System) ซึ่ง SDA เป็นหนึ่งในสองบริษัทของไทย ที่ได้รับ certificate ให้พัฒนาปละติดตั้งระบบกับ เรือที่ออกทำงานน่านน้ำสากล

Uncategorized

ขอร่วมน้อมเกล้าถวายอาลัย ส่งเสด็จพระองค์กลับสู่สวรรคาลัย

Posted on

​ พระเสด็จดับขันธ์. แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด  ดับตะวัน ปางพระเสด็จดับขันธ์  นิราศแล้ว สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว. ยะเยียบน้ำตาหนาว หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี ปฐพีสะทกหาว โอ้ว่าประชาอุระระร้าว พระเสด็จ ณ แดนใด น้ำตาดอกไม้ร่วง พิลาปร่ำระงมไพร ปานใจ จะขาดใจ… จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน… โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์ ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร มหิธรธำรง พระทศธรรม พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว พญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำ ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำ ยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว…หนาวน้ำตา . ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ .